Książki do przeczytania w lutym

W lutym zamierzam przeczytać dwie książki związane z stosunkami międzykulturowymi w kontekście relacji businesowych.
Pierwszą z nich jest pozycja autorstwa Xiaojuan Ma i Floriana Beckera "Business-Kultur in China. China-Expertise in Werten, Kultur und Kommunikation".https://www.amazon.de/Business-Kultur-China-China-Expertise-Kommunikation-essentials-ebook/dp/B00ZA6X0B0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516804092&sr=8-1&keywords=china+springer
Amazon.de
Ta 60-stronicowa książka została napisana z zamiarem przybliżenia Chin nie tylko biznesmenom, lecz wszystkim innym, którzy  mają do czynienia z Chińczykami w kontekście zawodowym i dodatkowo interesują się kulturą i obyczajami "państwa środka" i którzy szukają godnych zaufania informacji wywodzących się z praktycznego doświadczenia, a nie zbędnego teoretyzowania. Autorzy poruszają tu tematy wartości kultralnych, takich jak hierarchia w życiu codziennym i zawodowym, kolektywizm, statusu społeczny, elastyczność i materializm. Tych pięć wartości stanowi podstawę dla zasad kommunikacji, zarówno werbalnej jak i nie werbalnej, i poprawnego zachowania w Chinach. Autorzy dyskutują podstawowe formy zachowań takich, jak nawiązywanie znajomości i pielęgnacja nawiązanych relacji, zaproszenia i związane z nimi ryzyko i konsekwencje oraz zachowania w trakcie przyjęć biznesowych. 

Drugą książką, którą czaka na swoją kolejkę, jest kultowa pozycja autorstwa Geerta Hofstede Gerta Jana Hofstede pod tytułen "Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management".

https://www.amazon.de/Lokales-Denken-globales-Handeln-Beck-Wirtschaftsberater-ebook/dp/B077G6QD7Y/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1516806507&sr=1-2&keywords=hofstede
Amazon.de

Autorzy wychodzą z założenia, że nasze zachowanie jest wynikiem wpływu kultury i kręgu kulturowego, w których się urodziliśmy i w którym zostaliśmy wychowani. Kultura nie jest wrodzona, lecz została nabyta pod wpływem otoczenia. Wychodząc z założenia, że różnice kulturowe uzewnętrzaniają się na różnych poziomach,  autorzy stwierdzają, że każda kultura manifestuje się poprzez wartości, rytuały, bohaterów i symbole danego społeczeństwa i odzwierciedla poczucie tożsamości jego członków i ich przynależność do grupy. Analizując różnice kulturowe zidentyfikowali oni następujące obszary mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństw jako takich, grup w obrębie spłeczeństw i jednostek w obrębie tych grup: nierówność socjalna i stosunek do autorytetów, stosunek między jednostką a grupą, wyobrażenia o męskości i kobiecości: socjalne i emocjonalne skutki bycia urodzonym jako kobieta lub mężczyzna w określonym kręgu kulturowym i sposoby obchodzenia się z niepewnością i wieloznacznością jako punkt odniesienia dla kontroli agresji i sposobów wyrażania emocji.

Na tej postawie Hofstede wyróżnił cztery płaszczyzny kulturowe: dystans do władzy (wyrażany na skali od małego do dużego), kolektywizm i indywidualizm, kobiecość i męskość, unikanie niepewności (wyrażane na skali od słabego do silnego poziomu), które mają ogromny wpływ na zarządzanie w przedsiębiorstwach i zachowanie ludzi w życiu prywatnym i zawodowym.

 Jakie książki zamierzacie przeczytać w lutym?

Komentarze