Wycieczka do Passau


Passau, czyli po polsku Pasawa, jest miastem położony w kraju związkowym (czyli w Bundesland) Bawaria, a konkretnie w Dolnej Bawarii. Passau leży bezpośrednio przy granicy z Austrią. Miasto liczy ponad 50 tys. i jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, administracyjnym, komunikacyjny, naukowym i turystycznym regionu.

Passau jest określane jako miasto trzech rzek ("Drei-Flüsse-Stadt) lub "bawarska Wenecja", gdyż jest ono położone wzgórzach rozdzielonych trzema rzekami (Dunaj, Inn i Ilz) zbiegającymi się u stóp Starego Miasta.
Położenie miasta między rzekami jest z jednej strony wprawdzie niezwykle atrakcyjne dla turystów,  aczkolwiek z drugiej strony jest to przyczyną wielu powodzi. I tak w czerwcu 2013 roku zalana została się większa część Starego Miasta, a poziom wody na Dunaju osiągnął wtedy rekordową wysokość 12,5 metra -  najwyższą od 500 lat. Skutkiem tego były przerwy w dostawach prądu i wody pitnej dla mieszkańców.
Po lewej stronie możecie obejrzeć film reklamujący Passau. który został nakręcony na zlecenie Działu Marketingu Miasta.
Podczas wycieczki do Passau zwiedziliśmy Twierdzę Oberhaus, Stare Miasto i Katedrę Św. Stefana.


Na zdjęciach widzicie panoramę Passau. Zdjęcia zostały zrobione przeze mnie z różnych punktów widokowych z Twierdzy Oberhaus.Twierdza Oberhaus została wybudowana przez biskupa Ulricha II w 1219 roku jako wyraz militarnej siły pasawskich biskupów. Jej głównych celem była nie tylko kontrola trasy wodnej przebiegającej przez miasto, lecz samego miasta i jego mieszkańców. Mieszakańcy Passau wielokrotnie (1298, 1367, 1431, 1482) próbowali bezskutecznie zdobyć biskupią twierdzę, która została w roku 1444 opisana jako twierdza nie do zdobycia siłami człowieka ("durch menschliche Gewalt nicht einnehmbar"). Na skutek sekularyzacji biskupstwo w Passau straciło władzę nad Veste Oberhaus. Pod panowaniem Napoleona I twierdza stała się ważnym militarnie punktem w jego wyprawie przeciwko Austrii. W 1805 władzą nad nią przejęła armia austriacka. Po Kongresie Wiedeńskim twierdza została przejęta przez armię bawarską i przez ponad 100 lat do roku 1918 służyła jako więzienie. W roku 1932 stała się własnością miasta Passau i od tej pory pełni funkcję muzeum.

Na tych zdjęciach widzicie  schody i drogę dla pieszych prowadzącą do twierdzy.Tutaj widzicie dziedziniec i wejście do muzeum. W muzem niestety nie wolno było robić zdjęć, ale udało mi się zrobić dwa ujęcia w kaplicy pokazujące dawne freski.Częścią muzeum jest także stara apteka.


Po około trzech godzinach pobytu zeszliśmy do Starówki. Na zdjęciach widzicie budynek ratusza i oznaczenia stanów powodziowych w różnych okresach historycznych przy wejściu.


Po przejściu przez Stare Miasto udaliśmy się do Katedry Św. Stefana. Barokowa Katedra św. Stefana w Passau została wybudowana w latach 1668-1669 według projektu Carlo Lurago na miejscu zniszczonego przez pożar kościoła gotyskiego. Szczególna uwaga należy się organom katedralnym. Są to największe organy w Europie oraz co do wielkości piąte na świecie. Instrument ten posiada obecie 17.754 piszczałki oraz 233 rejestry, z których wszystkie mogą być obsługiwane przez pięciomanuałową konsolę główną umiejscowioną na emporze nawy głównej. 
Tutaj widzieci zdjęcie organów, ołtarzy w nawach bocznych, sufitów i ambony.


 Tutaj też ołtarze naw bocznch, plan krypty, ołtarz główny, ambona i trumny biskupów w krypcie.


 Widok na organy i ambonę.


Do następnego razu!

Komentarze