Jak sobie poradzić w Familienkasse?

Jednym z wyzwań, dotyczących szczególnie pracujących w Niemczech Polaków, jest złożenie wniosku o zasiłek rodzinny na dzieci, czyli tzw. Kindergeld w Kasie Rodzinnej.
Przypominam, że na tej stronie jedynie streszczam w języku polskim informacje zawarte na stronach niemieckiego urzędu pracy, (Agentur für Arbeit lub Arbeitsagentur) i Familienkasse tzw. Kasy Rodzinnej. Informacje na moim blogu nie zastąpią bezpośrednich informacji pracownika Kasy Rodzinnej lub indywidualnej rozmowy w sprawie konkretnego przypadku. Ale do rzeczy...


Aby pomóc polskim rodzicom pracującym na terenie Niemiec Niemiecka Kasa Rodzinna wydała także Merkblatt zum Kindergeld (czyli Informator "Zasiłek na dziecko", 15 stron) w języku polskim. Wersję PDF można załadować pod tym linkiem: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG2-pl-MerkblattKindergeld_ba014320.pdf
Wyczerpujące informacje po niemiecku (64 strony)  na temat zasiłku rodzinnego na dzieci znajdziecie w Merkblatt Kindergeld (dokument otwiera się w formacie pdf)
 

W skrócie:

Komu należy się zasiłek rodzinny na dzieci?

Zasiłek rodzinny na dzieci jest wypłacany na każde niepełnoletnie dziecko do rąk jego rodzica, z którym mieszka ono we wspólnym gospodarstwie domowym.  Drugim warunkiem jest miejsce zamieszkania rodzica lub jego pobyt w Niemczech.  Ponadto rodzic dziecka musi pracować legalnie na terenie Niemiec lub posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą (tzw. Gewerbe).
Poza tym konieczne jest posiadanie numeru identifikacji podatkowej (czyli tzw. steuerliche Identifikationsnummer) zarówno przez rodzica jak i przez dziecko. Niemiecki numeru identifikacji podatkowej otrzymuje każda osoba w momencie, gdy zamelduje się oficjalnie na terenie Niemiec.
Zasiłek rodzinny na dziecko jest wypłacany wyłącznie temu rodzicowi, który na stałe zajmuje się dzieckiem. Zasiłek może być też wypłacany bezpośrednio dziecku na jego konto bankowe pod warunkiem, że mieszka ono we własnym gospodarstwie domowym na terenie Niemiec i nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego ze strony rodziców.
Familienkasse udostępnia online film informacyjny na temat zasiłku rodzinnego dla dzieci w języku polskim: https://www.arbeitsagentur.de/content/1478812549117

Adresy Kas Rodzinnych znajdziecie tutaj: http://www.kindergeld.org/familienkassen.html

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego na dzieci?
W roku 2018 na pierwsze i drugie dziecko wysokość zasiłku wynosi 194 euro, na trzecie dziecko 200 euro. Na każde następne dziecko wypłacane jest 225 euro.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny na dzieci?
Wnioske o zasiłek rodzinny należy złożyć pisemnie. W tym celu koniecznie są odpowiednie formularze. Dostaniecie je albo w Kasie Rodzinnej (Familienkasse) odpowiedniej dla waszego miejsca zamieszkania, albo online pod adressem https://www.arbeitsagentur.de/content/1478812562316
Dla rodzin z EU (czyli także z Polski) konieczne jest wypełnienie trzech dokumentów: Kindergeld-Antrag , Anlage Kind. und Anlage Ausland i oczywiście dołączenie odpowiednich zaświadczeń potwierdzających nasze informacje. Anlage Ausland jest konieczne, jeżeli przynajmniej jeden z rodziców dziecka nie mieczka na terenie Niemiec. Dokument ten zawiera dodatkowo blankiet zaświadczenia o zatrudnieniu na terenie Niemiec, które musi wypełnić i podbić wasz aktualny (lub były) pracodawca. Wypełnione i podpisane dokumenty można wysłać pocztą, faxem lub oddać osobiście w Kasie Rodzinnej.
Tutaj znajdziecie te formularze w języku polskim:
  1. Kindergeld-Antra/Wniosek o zasiłek rodzinny https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KB1-nl-Antrag-Kindegeld_ba014076.pdf
  2. Anlage Kind/Załącznik Dziecko https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG1-pl-AnlageKind_ba014077.pdf
  3. Anlage Ausland/Załącznik Zagranica https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG51-pl-AnlageAusland_ba014930.pdf
Oraz tutaj:
http://www.kindergeld.org/formulare/kindergeld-formulare-in-polnischer-sprache.htmlDziecko powyżej 18 roku życia:Jeżeli składamy wniosek dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia, konieczne jest przedłożenie jednego z następujących dokumentów:
- zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole na standardowym formularzu Kasy Rodzinnej albo
- zaświadczenie lub potwierdzenie, że dziecko odbywa naukę zawodu (kopia tzw. Ausbildungsvertrag) lub
- zaświadczenie o studiach wyższych (Immatrikulationsbescheinigung) lub umowę o praktykach zawodowych/studenckich (Praktikumsvertrag) lub
- zaświadczenie, że dziecko jest zameldowane jako szukujące pracy wzg. szuka miejca do praktycznej nauki zawodu, zaświadczenie to musi być także złożone na standradowym formularzu,
- zaświadczenie, że dziecko odbywa tzw. Sozialjahr jak wolontariusz
 Szczegóły znajdziecie tutaj: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/nachweise-einreichen

W każdym z tych przypadków wymagane są Kindergeldnummer, numer identyfikacji podatkowej rodzica i dziecka, numer konta (BIC/IBAN), na które ma być przelewany zasiłek. Jak otworzyć konto bez stałego zameldowania na terenie Niemiec, pisała tutaj. Gdyby jednak nie mielibyście żadnej możliwości założenia konta, zasiłek rodzinny na dziecko będzie wypłacany na podstawie „Zahlungsanweisung zur Verrechnung“ (czek), który otrzymacie na drodze pocztowej i z którym zwrócicie się do banku o wypłatę świadczenia.

Czy zasiłek na dziecko jest przyznawany bez dodatkowych zastrzeżeń lub ograniczeń?
Zasiłek na dziecko nie jest przyznawany bez dodatkowych ograniczeń. Kasa Rodzinna ma prawo regularnie sprawdzać:
- czy rodzic w  dalszym ciągu mieszka na terenie Niemiec,
- czy dziecko w dalszym ciągu mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym,
- czy dziecko uczęszcza do szkoły, studiuje, uczy się zawodu i
- czy nastąpiła zmiana w dochodach finansowych rodzica lub dziecka.
Szczegóły znajdziecie tutaj: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/nachweise-einreichen

Zaznaczam, że informacje na tym poście nie są informacjami wyczerpującymi i nie zastąpią informacji, które uzyskacie w Agentur für Arbeit lub Familienkasse.

Komentarze